Jedná, se o inovativní, digitá,lní, spijskaart a platební, systé,m, který, byl predstaven roku 2009 clovekem, jenz vystupoval pod pseudonymem Satoshi Nakamoto. Tuto my&scaron,lenku poskytl svetu jako open-source.

Bitcoin jou naprosto odli&scaron,ný, od klasický,ch konvencní,ch dudes, tudí,z jou dulezité, pochopit klí,cové, vlastnosti Bitcoinu, jimiz jsou:

Continue reading